3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ซื้อสิทธิ์สัมภาระเช็คอินส่วนเกิน

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า

 1. ตั๋วโดยสารที่คุณมีควรออกโดย China Airlines (297) หรือ Mandarin Airlines (803) (ไม่สามารถออกตั๋วโดยสารให้เด็กทารกได้) บริการนี้มีเฉพาะสำหรับตั๋วโดยสารที่จองสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย CI/AE หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของ CI/AE ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นในการเดินทางของคุณ ผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสาร 2 ใบระหว่างการเดินทางจะไม่มีสิทธิ์ในบริการนี้
 2. ผู้โดยสารควรจองสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดออกเดินทางของเที่ยวบินผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ไม่เช่นนั้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าสัมภาระส่วนเกินที่สนามบินตามหลักเกณฑ์ของค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินมาตรฐาน
 3. สามารถใช้สิทธิ์สัมภาระส่วนเกินได้โดยตัวผู้โดยสารเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์รวมหรือถ่ายโอนสัมภาระ เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว หากน้ำหนักของสัมภาระในขณะเช็คอินน้อยกว่าที่ชำระล่วงหน้าไว้ จะไม่สามารถขอเงินคืนหรือขอโอนย้ายสิทธิ์ในส่วนที่ไม่ได้ใช้ได้
 4. สิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าาจะขึ้นอยู่กับเซกเมนต์ของเที่ยวบินและสามารถใช้ได้กับการเดินทางแบบเที่ยวเดียวเท่านั้น ผู้เดินทางสามารถซื้อสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งเซกเมนต์ของเที่ยวบิน โปรดจดจำเซกเมนต์ของเที่ยวบินที่คุณสามารถใช้สิทธิ์สัมภาระของคุณได้เอาไว้เป็นพิเศษ
 5. ข้อจำกัดของการซื้อสิทธิ์สัมภาระส่วนเกิน: ในภูมิภาคที่วัดสิทธิ์สัมภาระตามน้ำหนัก ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถซื้อสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าชิ้นละ 5 กก. ได้ในแต่ละครั้ง สูงสุดที่ 50 กก. ในภูมิภาคที่วัดสิทธิ์สัมภาระตามจำนวนชิ้น ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มได้เพียง 2 ชิ้น และน้ำหนักที่กำหนดให้สำหรับสัมภาระนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของชั้นห้องโดยสารของตั๋วโดยสาร สัมภาระเช็คอินแต่ละชิ้นจะต้องมีน้ำหนักไม่มากกว่า 32 กิโลกรัม สัมภาระชิ้นที่มีน้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัมต้องได้รับการจัดใหม่ในกระเป๋าอีกใบ
 6.  ข้อบังคับและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันจะนำไปใช้กับสัมภาระพิเศษ เช่นกระเป๋าที่มีขนาดเกินหรือน้ำหนักเกิน อุปกรณ์กอล์ฟ สัตว์เลี้ยง และสัมภาระในห้องโดยสาร ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขสำหรับสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า
 7. หากแผนการเดินทางของผู้เดินทางคือฮ่องกง-จาการ์ตา หรือเดินทางออกจาก/มาถึงที่สนามบินตามรายชื่อด้านล่าง จะไม่สามารถซื้อสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าทางออนไลน์ได้ 
  • จีนแผ่นดินใหญ่: ต้าเหลียน, ฝูโจว, ไหโข่ว, เหอเฝย, หนานฉาง, เหมยเซี่ยน, หนิงปัว, ซานย่า, เวยไห่, เหวินโจว, อู๋ซี, สวีโจว, หยานเฉิง, หยางโจว
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ปาเลา
 8. เราจะไม่ให้บริการสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าหากคุณเดินทางผ่านเที่ยวบินหลายเส้นทาง ซึ่งรวมถึงเส้นทางไปสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และที่จอดพักมากกว่า 1 จุด
 9. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร "Let’s Go” (ไม่มีสัมภาระเช็คอิน) จะไม่มีสิทธิ์สำหรับบริการดังกล่าว ผู้โดยสารที่ต้องการซื้อสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินต้องทำตามขั้นตอนดั้งเดิม
 10. หากคุณมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไปเที่ยวบินอื่น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ China Airlines ในช่วงเวลาทำการหรือไปที่สำนักงานสาขา CI เพื่อทำการเปลี่ยนก่อนที่เที่ยวบินเดิมของคุณจะออกเดินทาง อย่างไรก็ตาม สถานที่ต้นทางและปลายทางของคุณควรเป็นเหมือนเดิมเพื่อรักษาสิทธิ์ในบริการสัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า
 11. เมื่อใช้ตั๋วโดยสารของคุณแล้ว จะไม่สามารถขอเงินค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าคืนได้ หากคุณยังไม่ได้ใช้ตั๋วโดยสารของคุณและต้องการขอเงินค่าสัมภาระส่วนเกินของคุณคืน โปรดไปที่สำนักงานสาขา CI เพื่อขอเงินคืนจากตั๋วโดยสารของคุณภายใน 2 ปีหลังจากวันที่ซื้อ 30% ของค่าตั๋วโดยสารจะถูกนำไปคิดเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ
 12. ข้อบังคับด้านการขนส่งอื่นๆ ของสายการบินนี้จะถูกนำไปใช้กับบริการสัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า
 13.  สายการบิน China Airlines สงวนสิทธิ์ที่จะตีความ แก้ไข หรือยกเลิกบทความที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลาฉันได้อ่านเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับสิทธิ์สัมภาระเช็คอินส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าอย่างชัดเจนแล้วและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องนี้