3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

โปรโมชั่นพิเศษ กรุงเทพ สู่ ญี่ปุ่น เริ่มที่ 14,310* บาท

จองบัตรโดยสาร : วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562
เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ : วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562

กรุงเทพ

ญี่ปุ่น

เริ่มต้น 14,310* บาท

葡京影视คุณต้องการเดินทางไปที่ใด

葡京影视คุณต้องการเดินทางไปเมื่อใด

ผู้ที่ต้องการเดินทางมีจำนวนเท่าใด

เลือกท่าอากาศยานของคุณ
เลือกประเภทของการเดินทาง

ข้อผิดพลาดPlease select travel dates

เลือกประเภทของการเดินทาง
เราขอขอบคุณ
แขก/รหัสส่งเสริม
{{calPassengers()}} ผู้โดยสาร /{{filghtsearch.travelValue}}
การเลือกผู้โดยสาร
Click to know more
Click to know more
Click to know more

葡京影视ขออภัย จำนวนผู้โดยสารทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 คน (รวมทารก)

ขออภัย จำนวนผู้ใหญ่ทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 คน

葡京影视ขออภัย จำนวนเด็กทั้งหมดต้องไม่เกิน 8 คน

ขออภัย จำนวนผู้โดยสารทารกต้องไม่เกินจำนวนของผู้โดยสารผู้ใหญ่

คุณต้องการเดินทางอย่างไร
โปรดเลือกชั้นโดยสารของคุณ
ต้องการใช้รหัสโปรโมชันหรือไม่ Click to know more

{{promoWarning}}

กรุณาใส่ หมายเลขคอร์ปอเรท
  • {{errorMsg}}
  1. *ราคาพิเศษบัตรโดยสารรวมภาษี ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน
  2. บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน โปรดอ่านเงื่อนไขของบัตร
    โดยสารทุกครั้งก่อนทำการชำระค่าโดยสาร
  3. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  4. ส่วนลดของบัตรโดยสารเด็ก 25% ของราคาผู้ใหญ่
  5. ค่าธรรมเนียมการยกเลิกบัตรโดยสาร 2,000 บาท ต่อ ใบ
  6. ส่วนลดพิเศษสำหรับบัตรเครดิต เคทีซี คลิก ที่นี่
  7. ส่วนลดพิเศษสำหรับบัตรเครดิต กสิกรไทย คลิก ที่นี่