3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

โปรโมชั่นพิเศษ กรุงเทพ สู่ อเมริกา เริ่มที่ 20,945* บาท

จองบัตรโดยสาร : วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562
เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ : วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562

กรุงเทพ

อเมริกา

葡京影视เริ่มต้น 20,945* บาท

葡京影视คุณต้องการเดินทางไปที่ใด

คุณต้องการเดินทางไปเมื่อใด

ผู้ที่ต้องการเดินทางมีจำนวนเท่าใด

เลือกท่าอากาศยานของคุณ
เลือกประเภทของการเดินทาง

ข้อผิดพลาดPlease select travel dates

เลือกประเภทของการเดินทาง
เราขอขอบคุณ
แขก/รหัสส่งเสริม
{{calPassengers()}} ผู้โดยสาร /{{filghtsearch.travelValue}}
การเลือกผู้โดยสาร
Click to know more
Click to know more
Click to know more

葡京影视ขออภัย จำนวนผู้โดยสารทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 คน (รวมทารก)

ขออภัย จำนวนผู้ใหญ่ทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 คน

ขออภัย จำนวนเด็กทั้งหมดต้องไม่เกิน 8 คน

葡京影视ขออภัย จำนวนผู้โดยสารทารกต้องไม่เกินจำนวนของผู้โดยสารผู้ใหญ่

คุณต้องการเดินทางอย่างไร
โปรดเลือกชั้นโดยสารของคุณ
ต้องการใช้รหัสโปรโมชันหรือไม่ Click to know more

葡京影视{{promoWarning}}

กรุณาใส่ หมายเลขคอร์ปอเรท
  • {{errorMsg}}
  1. *ราคาพิเศษบัตรโดยสารรวมภาษี ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน
  2. จองและซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า 45 วัน
  3. บัตรโดยสารมีอายุ 3 เดือน โปรดอ่านเงื่อนไขของบัตรโดยสารทุกครั้งก่อนทำการชำระค่าโดยสาร
  4. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  5. ไม่มีส่วนลดของบัตรโดยสารเด็ก
  6. ค่าธรรมเนียมการยกเลิกบัตรโดยสาร 3,000 บาท ต่อ ใบ
  7. ส่วนลดพิเศษสำหรับบัตรเครดิต เคทีซี คลิ๊ก ที่นี่
  8. ส่วนลดพิเศษสำหรับบัตรเครดิต กสิกรไทย ที่นี่