3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ข้อมูลของสนามบิน

ข้อมูล

ข้อมูล

สำหรับข้อมูลเวลาปิดเคาน์เตอร์สนามบิน โปรดคลิกที่นี่

เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบินและข้อมูลของอาคารผู้โดยสาร
พื้นที่ตำแหน่งที่ตั้งของเคาน์เตอร์เช็คอินของ China Airlines
   
ไต้หวัน
 • อาคารผู้โดยสาร 1: ทุกเที่ยวบิน (ยกเว้นเที่ยวบินที่เดินทางไป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และจีน)
 • อาคารผู้โดยสาร 2: เที่ยวบินที่เดินทางไป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และจีน
 • เคาน์เตอร์ 6 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • บล็อก A/B/C อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • เคาน์เตอร์ China Airlines
   
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • เคาน์เตอร์ S
 • แถว F อาคารผู้โดยสาร 1
 • แถว D, E, F และ G: เคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวเอง (ตู้คีออส)
 • เคาน์เตอร์ในแถว K, L หรือ M อาคารผู้โดยสาร 3
 • เคาน์เตอร์ B หมายเลข 18-24 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • เคาน์เตอร์ D6-D12 อาคารผู้โดยสาร 2
 • เคาน์เตอร์ 14-20 บล็อก B อาคารผู้โดยสาร 3
 • แถว G ชั้นผู้โดยสารขาออก ตึกอาคารผู้โดยสารหลัก
 • เคาน์เตอร์ 37- 41 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร 1
 • เคาน์เตอร์ 29-34
 • เช็คอิน:  เคาน์เตอร์ China Airlines เคาน์เตอร์ 4-7
 • เคาน์เตอร์ 12-15 แถว B ออกจากห้องโถง อาคารผู้โดยสาร 1
 • CI782/CI784: แถว L
 • AE1858: แถว H
 • อาคารผู้โดยสาร 3
 • พื้นที่เช็คอินระหว่างประเทศ
 • เคาน์เตอร์ 12-16
   
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ - เคาน์เตอร์ E
 • อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (มีให้บริการเพียงหนึ่งเคาน์เตอร์สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ)
 • เคาน์เตอร์ Japan Airlines เคาน์เตอร์ 3, 5, 6 และ 7 พื้นที่เช็คอินระหว่างประเทศ
 • ชั้น 3 พื้นที่เช็คอินระหว่างประเทศ
 • อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • อาคารผู้โดยสาร 1 เคาน์เตอร์:  H
 • พื้นที่เช็คอินระหว่างประเทศ
 • ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ใช้เวลาเดิน 3 นาทีจากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ)
 • อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • พื้นที่เช็คอินระหว่างประเทศ
 • พื้นที่เช็คอินระหว่างประเทศ
 • พื้นที่เช็คอินระหว่างประเทศ
 • ล็อบบีผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสาร 2
 • เคาน์เตอร์หมายเลข 4-8 ของเคาน์เตอร์ C ชั้นผู้โดยสารขาออกชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • เคาน์เตอร์ B13-17 (วันจันทร์ วันอังคาร และวันเสาร์) หรือ B17-21 (วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์) ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • พื้นที่ A หรือ B ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • เคาน์เตอร์ Japan Airlines พื้นที่ H ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร 2
 • From 01OCT 2019, CI and AE Check-in counter will be assigned -J- zone of NRT airport Terminal2 departure lobby till 31MAR 2020.
 • เคาน์เตอร์ I พื้นที่โซนเหนือ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
  
อเมริกาเหนือ
 • เคาน์เตอร์ A37-A45 ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศทอมแบรดลีย์ (TBIT)
 • เคาน์เตอร์ China Airlines อาคารผู้โดยสาร 2
 • เคาน์เตอร์ 51-52
 • เคาน์เตอร์ China Airlines อาคารผู้โดยสาร 2
 • เคาน์เตอร์ 8 อาคารผู้โดยสาร 4
 • อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • เคาน์เตอร์ A-10
 • อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • เคาน์เตอร์ 167-174
   
ยุโรป
 • โถงผู้โดยสารขาออก 3
 • เคาน์เตอร์ 24
 • (ผู้โดยสารของ China Airlines ที่มาเปลี่ยนเครื่องสามารถเดินตามสัญลักษณ์สีเหลืองเพื่อไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์สำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องของ KLM ที่ตัวแทนของ China Airlines หรือเช็คอินกับเจ้าหน้าที่ KLM หรือ China Airlines ได้ที่ประตูขึ้นเครื่องก่อนเครื่องออก 90 นาที)
 • ล็อบบีผู้โดยสารขาออก D อาคารผู้โดยสาร 2
 • อาคารผู้โดยสาร 3
 • เคาน์เตอร์ 111-120 อาคารผู้โดยสาร 1A
 • พื้นที่เช็คอิน D อาคารผู้โดยสารฝั่งใต้
   
โอเชียเนีย
 • ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ - พื้นที่ B (เคาน์เตอร์ 26-32)
 • ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1
 • เคาน์เตอร์ 26-32 พื้นที่ B อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • อาคารผู้โดยสาร 2 (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ)
 • เคาน์เตอร์ UA ชั้น 1

   
จีน
 • เคาน์เตอร์ N อาคารผู้โดยสาร 2
 • เคาน์เตอร์ 1-12 พื้นที่ A ชั้นผู้โดยสารขาออก
 • เคาน์เตอร์ 01-09 บล็อก A ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร 2
 • เคาน์เตอร์ D23-D32 บล็อก D อาคารผู้โดยสาร 3
 • เคาน์เตอร์ 2-12 บล็อก M อาคารผู้โดยสาร 1
 • เคาน์เตอร์ 16-22 บล็อค B อาคาร A เทอร์มินอล 1
 • เคาน์เตอร์ D1-D6 ประตู 4 ชั้นผู้โดยสารขาออกชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร 3
 • หมายเลข 68-79 บล็อก G อาคารผู้โดยสาร 3
 • พื้นที่เช็คอินระหว่างประเทศ C ชั้นผู้โดยสารขาออกชั้น 2
 • เคาน์เตอร์ 83-86
 
 • อาคารผู้โดยสาร 2
 • บล็อก D
 • เคาน์เตอร์ 29-37 ล็อบบีผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสาร 1
 • เคาน์เตอร์ E หมายเลข 3-8 พื้นที่เช็คอินระหว่างประเทศ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร 3
 • เคาน์เตอร์ 4-8 ล็อบบีผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
 • เคาน์เตอร์ G อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและในประเทศ
 • เคาน์เตอร์ E24-28 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • เคาน์เตอร์ 1-4 หรือ 5-8 ล็อบบีผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
 • Counters 19,20,22, International Departures Lobby, New Terminal
 
 • เคาน์เตอร์ 7-10 ล็อบบีผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
 • เคาน์เตอร์ H/G อาคารผู้โดยสาร 3
 • อาคารผู้โดยสาร 1
 
 • เคาน์เตอร์ 101-104 ล็อบบีผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
 • เคาน์เตอร์ 18-24 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1
 • เคาน์เตอร์ 1-9 พื้นที่ 3B อาคารผู้โดยสาร 3
 • โถงผู้โดยสารระหว่างประเทศ-เคาน์เตอร์หมายเลข 01-08
 • พื้นที่เช็คอินผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสาร 1
 • เคาน์เตอร์ 54-60 บล็อก C อาคารผู้โดยสาร 3
 • เคาน์เตอร์ China Airlines พื้นที่เช็คอินผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 
 • เช็คอินบล็อก C
 • เคาน์เตอร์ 11-14
 • เช็คอินพื้นที่ A
 • เคาน์เตอร์ 6-10 อาคารผู้โดยสาร 1
บริการต่างๆ

บริการต่างๆ

เช็คอินและการเลือกที่นั่ง

葡京影视นอกเหนือจากเคาน์เตอร์ของสนามบินแล้ว เรามีบริการ "เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต" บนเว็บไซต์ของเราและบริการ "เช็คอินด้วยตนเองผ่านตู้คีออส" ที่ท่าอากาศยานนานาชาติในเถาหยวน เกาสง ซงชาน ไทจง ฮ่องกง กรุงเทพ แวนคูเวอร์ ซานฟรานซิสโก โตเกียวฮาเนดะ โตเกียวนาริตะ นาโกย่า ฟุกุโอกะ โอซาก้า โอกินาว่า แฟรงค์เฟิร์ต ลอสแอนเจลิส ลอนดอน (แกตวิค) และเซินเจิ้น เพื่อเป็นตัวเลือกให้คุณ โปรดทราบว่าที่สนามบินบางแห่งจำเป็นต้องเช็คอินก่อนเวลา การเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดการเช็คอินจะทำให้ขั้นตอนการขึ้นเครื่องเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับคุณ


บริการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต

บริการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตช่วยประหยัดเวลาที่สนามบิน คุณสามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ก่อนเครื่องออก 1.5 - 48 ชั่วโมง หลังจากเช็คอิน คุณจะได้รับตัวเลือกให้เลือกที่นั่งของคุณ ในสนามบินที่สามารถใช้บริการนี้ได้ คุณสามารถเลือกที่จะพิมพ์ ด้วยตัวเองหรือใช้บริการ ได้ ซึ่งมีขั้นตอนที่ง่ายและมีฟังก์ชันพิเศษที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาที่สนามบิน


เช็คอินด้วยตนเองผ่านตู้คีออส

การเช็คอินด้วยตนเองผ่านตู้คีออสให้คุณเช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยหนังสือเดินทางของคุณแล้วเลือกที่นั่งของคุณได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถเช็คอินให้ผู้โดยสารอื่นที่ใช้บันทึกการสำรองที่นั่งร่วมกับคุณได้ด้วย


เกี่ยวกับ Inter Airline Through Check-In

葡京影视เมื่อคุณเดินทางด้วยสายการบินซึ่งมีข้อตกลง Inter Airline Through Check-In กับ China Airlines คุณสามารถเช็คอินเที่ยวบินทั้งหมดของคุณได้พร้อมกัน หากคุณมีปัญหาใดๆ ในการเช็คอินเที่ยวบินต่อเนื่อง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นในสนามบินเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

葡京影视American Airlines (AA), Air France (AF), AeroMéxico (AM), Aerolíneas Argentinas (AR), Alaska Airlines (AS), Alitalia (AZ), JetBlue Airways (B6), British Airways (BA), airBaltic (BT), Air China (CA), China Southern (CZ), Delta Airlines (DL), Shanghai Airlines (FM), Garuda Indonesia (GA), Hawaiian Airlines (HA), Hainan Airlines (HU), Hong Kong Airlines (HX), Japan Airlines (JL), Cathay Dragon (KA), Korean Air (KE), KLM Royal Dutch Airlines (KL), Kenya Airways (KQ), Swiss International Airlines (LX), Middle East Airlines (ME), XiamenAir (MF), Malaysia Airlines (MH), China Eastern (MU), CSA Czech Airlines (OK), Bangkok Airways (PG), Philippine Airlines (PR), Qantas Airlines (QF), TAROM (RO), Scandinavian Airlines (SK), Brussels Airlines (SN), Aeroflot (SU), Saudia (SV), United Airlines (UA), Air Europa (UX), Vietnam Airlines (VN), Virgin America (VX), WestJet (WS).


เคาน์เตอร์เช็คอินด้วยพนักงาน

คุณสามารถเช็คอินด้วยความช่วยเหลือของพนักงานผู้ให้บริการด้วยความเป็นกันเองของเราได้ทั่วโลก เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณ โปรดตรวจสอบว่าสัมภาระของคุณได้รับการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินและจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องแล้ว และรหัสของสัมภาระของคุณตรงกับรหัสในใบรับของคุณ


การเลือกที่นั่ง

葡京影视หลังจากทำการจองที่นั่งหรือออกตั๋วโดยสารก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ 90 วันแล้ว ผู้โดยสารชั้นธุรกิจพรีเมียม ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ผู้โดยสารชั้นประหยัดพรีเมียม และผู้โดยสารชั้นประหยัดโดยส่วนใหญ่สามารถใช้ฟังก์ชัน “การเลือกที่นั่ง” บนเว็บไซต์ของ China Airlines เพื่อเลือกที่นั่งได้ การเลือกที่นั่งจะไม่พร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดบางท่าน ที่นั่งที่คุณเลือกจะถูกสำรองไว้ก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดเป็นเวลา 60 นาที

葡京影视เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองต่อคำขอเลือกที่นั่งของคุณ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดที่นั่งหรือมอบที่นั่งใหม่ให้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากข้อจำกัดในการดำเนินการหรือด้วยเหตุผลอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกที่นั่ง โปรดติดต่อแผนกการจองที่นั่งของเรา 

ข้อสังเกต
ขอเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2018 เป็นต้นไป เคาน์เตอร์เช็คอินที่ดำเนินการโดย ไชน่า แอร์ไลน์ หรือ แมนดาริน แอร์ไลน์ ทั้งหมด (ยกเว้นเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของ ไชน่า แอร์ไลน์ หรือ แมนดาริน แอร์ไลน์ ที่ให้บริการโดยสายการบินที่เป็นพันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมกัน) และเที่ยวบินระหว่างประเทศ IT129/CI8609 ที่สนามบินเถาหยวนจะปิดก่อนเวลาออกเดินทาง 60 นาที
葡京影视 หากท่านผู้โดยสารไม่มาเช็คอินภายใน 80 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง ท่านอาจไม่ได้ที่นั่งตามหมายเลขที่ได้ทำการจองไว้


ข้อบังคับเกี่ยวกับที่นั่งติดกับทางออกฉุกเฉิน (Exit Seat)

葡京影视เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของการบินและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของห้องโดยสาร ผู้โดยสารดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งข้างประตูทางออกฉุกเฉิน:

 • สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์หรือหรือผู้โดยสารที่มีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรง มีสภาพทางกายภาพที่ไม่พร้อม หรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว
 • ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
 • ผู้โดยสารที่ไม่สามารถทำความเข้าใจกับการแจ้งเตือนความปลอดภัยในห้องโดยสาร หรือถ่ายทอดคำแนะนำในการอพยพฉุกเฉินให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้
 • ผู้โดยสารผู้มีความพิการทางสายตาหรือบกพร่องทางการมองเห็น
 • ผู้โดยสารผู้มีความพิการทางหูหรือบกพร่องทางการได้ยิน
 • ผู้โดยสารผู้มีข้อจำกัดด้านภาษาซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นในการอพยพได้
 • ผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็ก
 • ผู้ที่ถูกเนรเทศและผู้คุ้มกัน
 • ผู้โดยสารที่มีสัตว์เลี้ยงคอยช่วยเหลือ (เช่น สุนัขนำทาง)
 • ผู้โดยสารที่มีสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • ผู้โดยสารที่อาจได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่

หากคุณได้รับการกำหนดที่นั่งให้นั่งข้างประตูทางออกฉุกเฉินเมื่อเช็คอินที่เคาน์เตอร์ โปรดปฏิบัติดังต่อไปนี้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและพนักงานบนเครื่องไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้:

 • ค้นหาประตูทางออกฉุกเฉิน
 • ระบุกลไกการเปิดประตูทางออกฉุกเฉินและเรียนรู้ขั้นตอนการเปิดประตู
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำทางวาจา ท่าทาง และการกระทำของพนักงานในห้องโดยสารเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารบนเครื่องให้เตรียมพร้อมสำหรับการอพยพ
 • หลังจากเปิดประตูทางออกฉุกเฉินได้แล้ว ให้เคลื่อนไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้กีดขวางทาง
 • โปรดตรวจสอบว่าเบาะลมทางลาดสามารถใช้งานได้หรือไม่และหลังจากยึดไว้แล้วให้ช่วยเหลือผู้โดยสารอื่นอพยพอย่างรวดเร็ว (ไม่สามารถใช้ได้กับทางออกหน้าต่างหรือเครื่องบินที่ไม่มีทางลาด)
 • เลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่จะอพยพ

葡京影视หากคุณไม่สามารถทำได้หรือไม่สมัครใจที่จะให้ความช่วยเหลือดังที่กล่าวมาข้างต้น โปรดแจ้งพนักงานเช็คอินหรือพนักงานในห้องโดยสารของเราทันที เราจะเตรียมที่นั่งอื่นให้แก่คุณ

บ้าน > การบิน > ที่สนามบิน >