3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระ

สัมภาระที่อนุญาตให้ฟรีสำหรับแต่ละชั้นโดยสารและข้อบังคับสัมภาระที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการเดินทางมาจากและไปยังนอกเขตทวีปอเมริกา และเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา:
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2016 สัมภาระที่อนุญาตให้ฟรี สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย China Airlines/Mandarin Airlines ถูกปรับเป็นค่าตามตารางด้านล่าง
  • นโยบายสัมภาระที่อนุญาตให้ฟรีมีผลต่อตั๋วโดยสารทั้งหมดของเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย China Airlines/Mandarin Airlines หรือส่วนที่ยาวที่สุดของแผนการเดินทางทั้งหมดที่ดำเนินการโดย China Airlines/Mandarin Airlines
  • เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมระหว่าง China Airlines/Mandarin Airlines กับสายการบินอื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดย China Airlines/Mandarin Airlines สัมภาระที่อนุญาตให้ฟรีอาจต่างกันไปตามแต่ละสายการบิน ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ Lets GO สำหรับตั๋วโดยสารราคาพิเศษ (เช่น ตั๋วพนักงาน/ตั๋วนักเรียนนักศึกษา/ตั๋วกลาสี และอื่นๆ) หรือตั๋วอื่นที่มาพร้อมกับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มพิเศษ จะเป็นไปตามข้อกำหนดสัมภาระที่อนุญาตเดิม
  • สำหรับตั๋วโดยสารที่ ออกก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม ที่การเดินทางเริ่มด้วยเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วม หรือตั๋วโดยสารออกโดยอีกสายการบิน ให้เป็นไปตามสัมภาระที่อนุญาตเดิมที่ระบุในตั๋ว
  • สำหรับการเรียกร้องค่าชดเชยความผิดปกติของสัมภาระ จะเป็นไปตามข้อกำหนดสัมภาระที่อนุญาตเดิมที่ระบุบนตั๋วโดยสาร
ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

ข้อบังคับเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอินสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด

สัมภาระถือขึ้นเครื่องสัมภาระเช็คอิน
(สำหรับการเดินทางออกนอกอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)


ความสูงสูงสุด: 9 นิ้ว (23 ซม.)
ความกว้างสูงสุด: 14 นิ้ว (36 ซม.)
ความยาวสูงสุด: 22 นิ้ว (56 ซม.)
น้ำหนัก: 7 กก.
จำนวน: 1 ชิ้น
30 กก.
แม้ว่าจะไม่จำกัดจำนวนสัมภาระเช็คอินแต่น้ำหนักของสัมภาระจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
สัมภาระเช็คอิน
(สำหรับการเดินทางมาจากและไปยังอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
ผลรวมของด้านทั้งสามของกระเป๋าแต่ละใบต้องไม่เกิน 62 นิ้ว (158 ซม.)
ผลรวมของด้านทั้งสามของกระเป๋าสองใบต้องไม่เกิน 107 นิ้ว (273 ซม.)
น้ำหนักของกระเป๋าแต่ละใบต้องไม่เกิน 50 ปอนด์ (23 กก.) 
จำนวน: 2 ชิ้น
ชั้นประหยัดพรีเมียม

ชั้นประหยัดพรีเมียม

葡京影视ข้อบังคับเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอินสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดพรีเมียม

สัมภาระถือขึ้นเครื่องสัมภาระเช็คอิน
(สำหรับการเดินทางออกนอกอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)


ความสูงสูงสุด: 9 นิ้ว (23 ซม.)
ความกว้างสูงสุด: 14 นิ้ว (36 ซม.)
ความยาวสูงสุด: 22 นิ้ว (56 ซม.)
น้ำหนัก: 7 กก.
จำนวน: 1 ชิ้น
35 กก.
แม้ว่าจะไม่จำกัดจำนวนสัมภาระเช็คอินแต่น้ำหนักของสัมภาระจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
สัมภาระเช็คอิน
(สำหรับการเดินทางมาจากและไปยังอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
ผลรวมของด้านทั้งสามของกระเป๋าแต่ละใบต้องไม่เกิน 62 นิ้ว (158 ซม.)
ผลรวมของด้านทั้งสามของกระเป๋าสองใบต้องไม่เกิน 107 นิ้ว (273 ซม.)
น้ำหนักของกระเป๋าแต่ละใบต้องไม่เกิน 61 ปอนด์ (28 กก.)
จำนวน: 2 ชิ้น
ชั้นธุรกิจ

ชั้นธุรกิจ

ข้อบังคับเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอินสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

สัมภาระถือขึ้นเครื่องสัมภาระเช็คอิน
(สำหรับการเดินทางออกนอกอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)


ความสูงสูงสุด: 9 นิ้ว (23 ซม.)
ความกว้างสูงสุด: 14 นิ้ว (36 ซม.)
ความยาวสูงสุด: 22 นิ้ว (56 ซม.)
น้ำหนัก: 7 กก.
จำนวน: 2 ชิ้น
※ หากผู้โดยสารถือกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วย ความหนาของกระเป๋าเสื้อผ้าจะถูกจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน 20 ซม. หลังจากพับแล้ว
40 กก.
แม้ว่าจะไม่จำกัดจำนวนสัมภาระเช็คอินแต่น้ำหนักของสัมภาระจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
สัมภาระเช็คอิน
(สำหรับการเดินทางมาจากและไปยังอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
ผลรวมของด้านทั้งสามของกระเป๋าแต่ละใบต้องไม่เกิน 62 นิ้ว (158 ซม.)
น้ำหนักของกระเป๋าแต่ละใบต้องไม่เกิน 70 ปอนด์ (32 กก.)
จำนวน: 2 ชิ้น
บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >