3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สัมภาระเช็คอิน

ข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน

ข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน

 • เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสัมภาระหรือสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในสัมภาระของคุณระหว่างการขนส่ง เราขอแนะนำให้คุณเก็บสัมภาระของคุณในกระเป๋าเดินทางที่เหมาะสม
 • โปรดติดป้ายบ่งชี้หรือป้ายแสดงความเป็นเจ้าของพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์บนสัมภาระของคุณ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราหาตำแหน่งของสัมภาระของคุณได้หากสูญหาย
 • เพื่อรักษาทรัพย์สินของคุณและป้องกันการสูญหาย เสียหาย หรือการล่าช้าใด ๆ China Airlines ขอย้ำเตือนอีกครั้งว่าคุณไม่ควรบรรจุสิ่งของแตกหักง่าย สิ่งของที่เสียหายง่าย หรือทรัพย์สินสำคัญและมีค่าของคุณ (ดังที่ได้กล่าวด้านล่าง) ลงในสัมภาระเช็คอิน

 • สำหรับผู้โดยสารที่พกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมในสัมภาระเช็คอิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  1. ได้รับการตรวจวัดแล้วแน่นอน เพื่อปกป้องอุปกรณ์จากความเสียหายและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุโดยเหตุบังเอิญ  (ห่อด้วยผ้า/วัสดุห่อหุ้มอื่นๆ หรือบรรจุหีบห่ออย่างรัดกุม)
  2. อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องปิดสวิตช์การใช้งานให้เรียบร้อย (ไม่อยู่ในโหมดสแตนบายด์ โหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอร์เนต)
  หมายเหตุ: แบตเตอรี่สำรอง/ถอดออก ที่ไม่ได้ประกอบอยู่ในอุปกรณ์หรือพาวเวอร์แบงค์ จะต้องไม่นำขึ้นเครื่องเป็นสัมภาระเช็คอิน แบตเตอรี่เหล่านั้นจะต้องถือติดตัวเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องพร้อมมีการตรวจวัดเพื่อปกป้องอุปกรณ์จากความเสียหายและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุโดยเหตุบังเอิญ

 • เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บกับพนักงานยกกระเป๋า สัมภาระเช็คอินของคุณไม่ควรมีน้ำหนักเกิน 32 กก. ต่อชิ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้โดยสารที่กำลังเดินทางไปยังและออกจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยของการทำงานในท้องถิ่น หากสัมภาระเช็คอินของคุณมีน้ำหนักเกิน 32 กก. คุณจะถูกร้องขอให้จัดสัมภาระใหม่ สำหรับของใช้พิเศษบางชนิดที่มีน้ำหนักเกิน 32 กก. ต่อชิ้น โปรดติดต่อสำนักงานการจองเที่ยวบินของ China Airlines เพื่อแจ้งล่วงหน้าและได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • หากคุณกำลังต่อเครื่องไป/จากสายการบินอื่นหรือเดินทางกับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันโดยสายการบินอื่น จำนวนสัมภาระที่อนุญาตให้ฟรีอาจแตกต่างกันตามสายการบิน  สำหรับรายละเอียด โปรดดูกฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระระหว่างสายการบิน
สิ่งของส่วนตัวที่สำคัญหรือของมีค่า

สิ่งของส่วนตัวที่สำคัญหรือของมีค่า

China Airlines จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าในการส่งมอบของมีค่าและทรัพย์สินสำคัญส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมอยู่ในสัมภาระเช็คอินของคุณ:
 • ภาพวาด งานศิลปะ วัตถุโบราณ เงิน หลักทรัพย์ แว่นตา นาฬิกา ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์แท้
 • อัญมณี โลหะหรือหินมีค่า เครื่องเงิน ของสะสม วัตถุที่เป็นมรดกตกทอด และสิ่งของที่ทดแทนไม่ได้อื่นๆ
 • อุปกรณ์บันทึกภาพ/เสียง/วิดีโอ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ
 • ฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางธุรกิจ
 • สุรา กุญแจ ยารักษาโรค กายอุปกรณ์ (อุปกรณ์ศัลยกรรม)
 • ต้นฉบับ พิมพ์เขียว ภาพถ่าย สิ่งพิมพ์ เอกสารการเจรจา เอกสารทางธุรกิจ/ส่วนตัว
 • ตัวอย่างแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า
 • พาสปอร์ตและเอกสารระบุตัวตนอื่นๆ
 • ทรัพย์สินมีค่าหรือวัตถุทางการค้าอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การประกาศมูลค่า

การประกาศมูลค่า

ตามที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขการขนส่ง China Airlines จะจำกัดความรับผิดสูงสุดที่ 20.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม หรือ 9.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ของสัมภาระเช็คอิน เว้นแต่จะมีการประกาศมูลค่าที่สูงกว่านั้นล่วงหน้าและมีการชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถทำการประกาศเพื่อประเมินมูลค่าเกินกำหนดได้กับสิ่งของบางชนิดเท่านั้น

เมื่อคุณต้องการประกาศมูลค่าของสัมภาระที่เช็คอินของคุณให้สูงขึ้น คุณจะต้องชำระ 1.00 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการประกาศมูลค่าเพิ่มทุกๆ 100.00 ดอลลาร์สหรัฐ China Airlines จะไม่รับผิดชอบต่อการประกาศมูลค่าใดที่สูงกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้โดยสารหนึ่งราย นอกจากนี้ เราสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำประกาศมูลค่าสิ่งมีค่าและทรัพย์สินสำคัญส่วนบุคคลของคุณ

โปรดทราบว่าการประกาศมูลค่าเกินกำหนดนี้จำกัดไว้เฉพาะสัมภาระเช็คอินของ China Airlines เท่านั้น ไม่มีการยอมรับการประกาศมูลค่าสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารถือตั๋วโดยสารแยกต่างหากสำหรับการเดินทาง

ผู้โดยสารถือตั๋วโดยสารแยกต่างหากสำหรับการเดินทาง

ตามข้อบังคับของ IATA หากเที่ยวบินของผู้โดยสารมีสายการบินมากกว่าสองสายและปลายทางมากกว่าสองแห่ง รายละเอียดการเดินทางจะต้องระบุในตั๋วใบเดียวกันหรือตั๋วร่วมเส้นทาง ในกรณีที่ผู้โดยสารถือ “ตั๋วโดยสารแยกต่างหาก” สำหรับการเดินทางมากกว่าสองใบ นั่นหมายความว่าเที่ยวบินมี “เงื่อนไขการติดต่อ” มากกว่าสองรายการ ซึ่งสถานีต้นทางจะไม่ติดแท็กเพื่อส่งต่อสัมภาระไปยังจุดหมายสุดท้าย แต่ผู้โดยสารจะต้องรับสัมภาระของตนและตรวจสอบอีกครั้งที่สถานีเปลี่ยนเส้นทางเพื่อส่งไปยังจุดหมายสุดท้าย

สัมภาระที่อนุญาตฟรียังแตกต่างออกไปในตั๋วของสายการบินที่แยกต่างหาก และอาจไม่ได้นำข้อบังคับมาใช้ในตลอดรายละเอียดการเดินทางของเที่ยวบินของผู้โดยสาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดสัมภาระที่อนุญาตฟรีตรงตามข้อบังคับของสายการบินอื่นระหว่างที่คุณจัดแผนเที่ยวบินของคุณ
บริการ BAGGAGE TRACKING

บริการ BAGGAGE TRACKING

China Airlines เปิดให้บริการ BAGGAGE TRACKING สำหรับสัมภาระเช็คอินของคุณแล้ว (มีบริการล่าสุดที่สถานี: TPE/FRO/ICN/JFK/SFO/SINS) เพื่อติดตามขั้นตอนการจัดการสัมภาระเช็คอินของคุณผ่านและแอปบนโทรศัพท์มือถือของเรา คุณจะสามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยการคลิกที่ไอคอนบริการ BAGGAGE TRACKING
 
แจ้งเตือน BAGGAGE TRACKING
 • BAGGAGE TRACKING สามารถทำได้เฉพาะผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากเถาหยวน/โซล/สิงคโปร์/แฟรงก์เฟิร์ต/นิวยอร์ก/ซานฟรานซิสโก และได้โดยสารเที่ยวบินรวมถึงเช็คอินสัมภาระที่เคาน์เตอร์ที่กำหนดเท่านั้น
 • การติดตามจะสามารถทำได้ภายใน 3 วันหลังจากที่เดินทางถึงเท่านั้น
 • การจัดการสัมภาระทั้งหมดจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของสนามบิน
 • หากแผนการเดินทางของคุณ มีการเดินทางในสายการบินอื่นนอกเหนือจาก China Airlines หรือสายการบินที่ต่อเครื่อง อาจไม่มีข้อมูล BAGGAGE TRACKING สำหรับเที่ยวบินเหล่านั้น โปรดติดต่อสายการบินที่เป็นผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบสถานะสัมภาระของคุณ
กฎระเบียบอื่น ๆ

กฎระเบียบอื่น ๆ

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระระหว่างสายการบิน

葡京影视ตาม IATA Resolution 302 (ซึ่งเป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับสายการบินที่สำคัญที่สุด)  หากสายการบินหลักในเส้นทางการบินของคุณคือ China Airlines กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระและค่าบริการของ China Airlines จะถูกนำไปใช้กับการเดินทางระหว่างสายการบินที่แสดงในตั๋วเที่ยวเดียว หากสายการบินหลักคือสายการบินอื่น อาจมีการใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระและค่าบริการที่แตกต่างกัน


การตรวจสัมภาระในสหรัฐอเมริกา

ในปัจจุบัน ทุกท่าอากาศยานในสหรัฐอเมริกาจะทำการตรวจสัมภาระเช็คอินเมื่อคุณเดินทางเข้าหรือออกจากสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่สามารถเข้าถึงสัมภาระของคุณได้อีกหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสัมภาระของคุณแล้ว ก่อนที่คุณจะส่งสัมภาระของคุณเพื่อทำการตรวจสอบ โปรดนำสิ่งของส่วนตัวที่คุณต้องนำติดตัวไปด้วยออกจากสัมภาระ

 • ตามคำแนะนำของสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่ง (Transportation Security Administration - TSA) ของสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารจะได้รับการขอให้ปลดล็อกสัมภาระของพวกเขาไว้ เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นไปโดยสะดวก TSA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสัมภาระที่ล็อกไว้ หากมีการเปิดสัมภาระดังกล่าวเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการตรวจสอบ
 • ในกรณีที่พนักงานตรวจสอบของ TSA เปิดสัมภาระของคุณในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ พวกเขาจะปิดสัมภาระด้วยซีลบ่งชี้ร่องรอยการเปิด และติดประกาศบนสัมภาระของคุณเพื่อแจ้งคุณว่าพนักงานตรวจสอบของ TSA ได้เปิดสัมภาระของคุณเพื่อทำการตรวจสอบ
 • เนื่องจากขั้นตอนนี้ควบคุมโดยกฎหมายสหรัฐอเมริกาและอยู่นอกเหนือกรควบคุมของเรา China Airlines จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือการสูญหายของทรัพย์สินใด ๆ จากสัมภาระของคุณ
 • สำหรับข้อกำหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานสหรัฐอเมริกาและ TSA โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ของ TSA (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) นอกเหนือจากการตรวจสอบกฎระเบียบสายการบิน เราขอแนะนำให้คุณดูเว็บไซต์หรือติดต่อศูนย์ติดต่อของ TSA โดยตรง โดยเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการนำของใช้พิเศษบางสิ่งขึ้นเครื่อง เช่น ถังแก๊สบีบอัด อุปกรณ์เพนท์บอล หรืออุปกรณ์ดำน้ำ Scuba (อีเมล: TSA- ContactCenter@dhs.gov / หมายเลขโทรศัพท์: 1-866-289-9673)

ไปยัง/ออกจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

葡京影视เพื่อให้สอดคล้องกับ U.S. DOT Rule 399.87 และ Canada CTA Interpretation Note เมื่อถึงที่สุดแล้วจุดต้นทางหรือปลายทางในตั๋วโดยสารหรือสถานที่แวะพักของผู้โดยสารเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา จะมีการใช้กฎระเบียบสัมภาระหนึ่งเดียวในการเดินทางระหว่างสายการบิน สายการบินที่เป็นผู้ทำการตลาดสายการบินแรกมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของตนเองหรือกฎระเบียบของ MSC  เมื่อ China Airlines เป็นสายการบินที่เป็นผู้ทำการตลาดสายการบินแรกหรือเป็นสายการบินหลัก จะมีการใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของ China Airlines


เที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน

เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันไปยัง/ออกจาก หรือรวมถึงจุดที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา สายการบินหลักจะเป็นสายการบินที่เป็นผู้ทำการตลาดแทนที่จะเป็นสายการบินที่ให้บริการ


การเดินทางพร้อมทารก

ผู้โดยการที่มีตั๋วสำหรับทารก (สำหรับทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี) สามารถมีสัมภาระเช็คอินที่มีขนาดไม่เกิน 45 นิ้ว (115 ซม.) และน้ำหนักไม่เกิน 22 ปอนด์ (10 กก.) ได้ นอกเหนือจากรถเข็นเด็กแบบพับได้

บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >