3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สัมภาระที่สูญหายและเสียหาย

การจัดการความผิดปกติของสัมภาระ

การจัดการความผิดปกติของสัมภาระ

葡京影视การขนส่งสัมภาระที่ล่าช้าส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการพลาดการติดต่อที่จุดเปลี่ยนเที่ยวบิน ในกรณีเช่นนั้น สัมภาระของคุณจะถูกส่งไปยังปลายทางของคุณโดยเที่ยวบินถัดไปและจะถูกส่งคืนให้คุณโดยเร็วที่สุด

 • หากสัมภาระเช็คอินของคุณหาย ส่งช้า หรือเสียหาย โปรดแจ้งเหตุให้ตัวแทนสำนักงานสนามบินท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่จัดการภาคพื้นดินทราบโดยทันที่เมื่อเดินทางมาถึง เราจะช่วยคุณทำรายงานความผิดปกติของสัมภาระเพื่อช่วยให้เราสามารถติดตามสัมภาระของคุณและให้บริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที
 • สัมภาระที่เสียหายควรมีการรายงานและได้รับการตรวจสอบทันทีที่มาถึงสนามบิน หากด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถรายงานได้ทันที คุณอาจส่งคำร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่สำนักงานสนามบินท้องถิ่นของเราภายใน 7 วัน  โปรดทราบว่า China Airlines จะไม่รับผิดชอบค่าชดเชยใด ๆ สำหรับความเสียหายเล็กน้อยที่เกิดกับสัมภาระเช็คอินของคุณในระหว่างการขนส่งปกติ โปรดดูที่ประกาศสละความรับผิดชอบสำหรับสัมภาระเช็คอินเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากสิ่งของที่บรรจุในสัมภาระเช็คอินของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดหายไป ควรรายงานที่สนามบินทันทีที่เดินทางมาถึง   หากไม่สามารถรายงานทันทีที่มาถึง คุณสามารถรายงานไปที่สำนักงานสนามบินท้องถิ่นของเราภายใน 7 วัน  คำร้องเรียนภายหลังกำหนดวันนี้จะถูกปฏิเสธ
 • หากการเดินทางของคุณเกี่ยวข้องกับสายการบินหลายราย โปรดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และติดต่อสายการบินรายสุดท้ายสำหรับปัญหาการขนส่งสัมภาระล่าช้า เสียหาย หรือสูญหาย
การติดตามสัมภาระ

การติดตามสัมภาระ

หลังจากที่คุณรายงานต่อสำนักงานสนามบินท้องถิ่นของเรา เราจะเริ่มต้นติดตามสัมภาระของคุณผ่านทางระบบติดตามด้วยคอมพิวเตอร์ทั่วโลก และจะรายงานความคืบหน้าให้คุณทราบ หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ โปรดติดต่อ สำนักงานสนามบินท้องถิ่นของเรา  หรือตรวจสอบสถานะการติดตามโดยใช้ ซึ่งคุณสามารถพิมพ์หมายเลขอ้างอิง (อักษรภาษาอังกฤษห้าตัวและตัวเลขห้าตัว) และนามสกุลขอองคุณเป็นภาษาอังกฤษที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินทำเครื่องหมายไว้ในรายงานความผิดปกติของสัมภาระ

葡京影视คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการสัมภาระของเราโดยคลิก “Contact with your airline” (ติดต่อสายการบินของคุณ) และพิมพ์ความคิดเห็นและที่อยู่อีเมลของคุณลงในคอลัมน์ “Type your message here” (พิมพ์ข้อความของคุณที่นี่) และ “Enter your e-mail address” (ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ) บนจอแสดงผลการค้นหา  เจ้าหน้าที่บริการสัมภาระของเราจะตอบกลับคุณโดยโทรศัพท์หรืออีเมล

ระบบติดตามสัมภาระออนไลน์

ระบบติดตามสัมภาระออนไลน์

ในกรณีเกิดความผิดปกติกับสัมภาระ คุณสามารถติดตามสัมภาระของคุณทาง ขณะนี้ ระบบใช้เพียงภาษาอังกฤษเนื่องจากข้อจำกัดของฟังก์ชั่นการค้นหาของโปรแกรมซอฟท์แวร์
葡京影视 วิธีใช้: โปรดพิมพ์หมายเลขอ้างอิงของสัมภาระที่หายไปและนามสกุลของคุณลงในคอลัมน์ “File Reference” (หมายเลขอ้างอิงเอกสาร) และ “Name” (ชื่อ) จากนั้น คลิก “Submit” (ส่ง) ระบบจะตอบกลับโดยรายงานผลการจัดการล่าสุด

 • หมายเลขอ้างอิงของสัมภาระที่หายไป (อักษรอังกฤษห้าตัวและตัวเลขห้าตัว)
 • นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการสัมภาระของเราโดยคลิก “Contact Your Airline” (ติดต่อสายการบินของคุณ) และพิมพ์ความคิดเห็นและที่อยู่อีเมลของคุณลงในคอลัมน์ “Type your message here” (พิมพ์ข้อความของคุณที่นี่) และ “Enter your e-mail address” (ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ) บนจอแสดงผลการค้นหา เจ้าหน้าที่บริการสัมภาระของเราจะตอบกลับคุณโดยโทรศัพท์หรืออีเมล

ประกาศการสละสิทธิ์ความรับผิดสำหรับสัมภาระเช็คอิน

เราขอรับรองว่า China Airlines จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อดูแลสัมภาระเช็คอินของคุณ อย่างไรก็ตาม ความเสียหายเล็กน้อยบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งและจัดการภายใต้สถานการณ์ปกติเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยเหตุสุดวิสัย เพื่อการปกป้องสัมภาระของคุณ เราขอแนะนำให้คุณห่อสัมภาระหรือใช้สัมภาระที่เหมาะสม  เราขอแจ้งว่า China Airlines จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและความผิดปกติสัมภาระดังต่อไปนี้ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของเรา:

 1. ความเสียหายเล็กน้อยต่อกระเป๋าเดินทาง
  • ความเสียหายเล็กน้อยต่อหูจับหรือตัวล็อก
  • รอยบุบเล็กน้อยในตัวโครงหรือตัวหุ้ม
  • ความเสียหายเล็กน้อยต่อซิปกระเป๋าหรือสายรัดเพื่อความปลอดภัย
  • สัมภาระที่ปนเปื้อนเพราะสิ่งของที่ซ่อนไว้
 2. ความผิดปกติของสัมภาระ
  • สัมภาระขนาดเกินหรือน้ำหนักมากเพราะบรรจุของเกินขนาด
  • สิ่งของในสัมภาระเสียหายเนื่องจากการบรรจุหีบห่อไม่ดีพอ
  • ส่งของแตกง่ายหรือเสียหายง่ายที่อยู่ในสัมภาระ
  • รอยถลอกขีดข่วนหรือสึกกร่อนของสัมภาระ
  • สิ่งของส่วนตัวที่สำคัญหรือของมีค่า  ที่อยู่ในสัมภาระเช็คอิน


 3. ความเสียหาย

  เรามีบริษัทบริการซ่อมแซมสัมภาระตามสัญญาในสนามบินใหญ่ ๆ โดยบริการเหล่านี้เสนอการขนส่งสัมภาระที่ซ่อมแซมแล้วหรือสัมภาระทดแทนให้ถึงบ้าน China Airlines จะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมหรือทดแทนที่เหมาะสม  หากพบว่าสัมภาระของคุณเสียหาย โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการรับสัมภาระที่โถงผู้โดยสารขาเข้า (ก่อนด่านศุลกากร) เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้บริการแก่คุณ

 4. สูญหาย

  หากสัมภาระของคุณยังหายไปหลังจากเจ็ดวัน เราจะส่ง “แบบฟอร์มรายการสัมภาระ” ให้คุณกรอกข้อมูล หรือคุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่葡京影视 แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้เราหาตำแหน่งของสัมภาระของคุณและประมวลผลการชดเชยที่เกี่ยวข้อง โปรดกรอกข้อมูลให้ครบและส่งคืน China Airlines โดยเร็วที่สุด

  葡京影视นอกจากได้ประกาศมูลค่าที่สูงกว่าล่วงหน้า และได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายมูลค่าที่เกินมา ความเสียหายสำหรับสัมภาระเช็คอินที่สูญหายหรือเสียหายจะจำกัดตามข้อตกลงที่ใช้สำหรับการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ ความรับผิดสำหรับค่าชดเชยที่เหมาะสมกำหนดโดยข้อตกลงที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของอนุสัญญา Warsaw (20 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม) หรืออนุสัญญา Montreal (ข้อจำกัดความรับผิดที่ใช้คือสิทธิพิเศษถอนเงิน 1,131 ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนสำหรับสัมภาระและมูลค่าของสิทธิพิเศษถอนเงินอาจผันผวนได้ ) และข้อกำหนดเงื่อนไขการขนส่งของ China Airlines’ Conditions of Carriage

 5. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

  葡京影视China Airlines ไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (ไม่ได้เช็คอิน) นอกจากความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความเลินเล่อของเรา ในกรณีเช่นนั้น ความรับผิดต่อสัมภาระจะจำกัดตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ ความรับผิดสำหรับค่าชดเชยที่เหมาะสมกำหนดโดยข้อตกลงที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของอนุสัญญา Warsaw (20 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม) หรืออนุสัญญา Montreal (ข้อจำกัดความรับผิดที่ใช้คือสิทธิพิเศษถอนเงิน 1,131 ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนสำหรับสัมภาระและมูลค่าของสิทธิพิเศษถอนเงินอาจผันผวนได้ - ) และข้อกำหนดเงื่อนไขการขนส่งของ China Airlines’ Conditions of Carriage

บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >