3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

อุปกรณ์กีฬาและสัตว์เลี้ยง

ข้อบังคับของอุปกรณ์กีฬา

นโยบายการขนส่งอุปกรณ์กีฬาเป็นสัมภาระเช็คอิน

 1. อุปกรณ์กอล์ฟ: สามารถประกอบด้วยถุงกอล์ฟ 1 ถุงและรองเท้ากอล์ฟ 1 คู่
 2. จักรยาน:
  • โปรดแจ้งเราล่วงหน้าขณะที่ท่านจองตั๋ว
  • อนุญาตเฉพาะจักรยานทั่วไปหรือจักรยานแข่งขันเท่านั้น ต้องปล่อยลมยางออก
  • เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอัดจากสัมภาระอื่นที่ไม่สามารถระบุได้หรือความเสียหายจากการกระแทกขณะโหลดเพื่อขนส่ง จะต้องเก็บไว้ในกล่องที่มีฝาครอบแข็ง หรือปิดผนึกในกล่องกระดาษเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายขึ้น
  • จะต้องมีการเซ็นแท็กสัมภาระนอกเหนือความรับผิดชอบหากตัวจักรยานถูกเก็บในกระเป๋าสำหรับขนจักรยานแบบนนิ่ม
  • จักรยานที่เก็บไว้ในกระเป๋าขนพลาสติกทั่วไปหรือในบรรจุภัณฑ์อื่นที่เสียหายได้ง่ายจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอิน
 3. อุปกรณ์ตกปลา:
  • โปรดแจ้งเราล่วงหน้าขณะที่ท่านจองตั๋ว
  • จำกัดคันเบ็ดตกปลา 2 คันและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • สิ่งของทุกชิ้นต้องบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
 4. อุปกรณ์กระดานโต้คลื่น/วินด์เซิร์ฟ และอุปกรณ์บอดี้บอร์ด:
  • โปรดแจ้งเราถึงน้ำหนักและแต่ละข้อมูลแต่ละด้านของอุปกรณ์ขณะจองตั๋ว เพื่อที่เราจะได้ดูว่าสามารถขนส่งได้หรือไม่
  • กระดาษโต้คลื่นสูงสุด 2 แผ่นต่อกระเป๋า 1 ใบ
  • อุปกรณ์วินด์เซิร์ฟสามารถประกอบด้วยบอร์ดวินด์เซิร์ฟ 1 แผ่น เสากระโดง 1 แท่ง ไม้ขวางและใบเรือ 1 ชุด อุปกรณ์ทั้งหมดด้านบนจะต้องเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายขณะขนส่งในฐานะสัมภาระเช็คอิน
 5. อุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด สกีน้ำ หรือเวคบอร์ด:
  • โปรดแจ้งเราล่วงหน้าขณะที่ท่านจองตั๋ว
  • อุปกรณ์สกี/สโนว์บอร์ด สามารถประกอบด้วยรองเท้าสกี 1 คู่ ไม้สกี 1 เซ็ต และสกี 1 คู่ หรือสโนว์บอร์ด 1 แผ่น
  • อุปกรณ์สกีน้ำหรือเวคบอร์ดสามารถประกอบด้วย สกีน้ำมาตรฐาน 1 คู่ หรือเวคบอร์ด 1 แผ่น
  • สิ่งของทุกชิ้นต้องบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเหมาะสม
 6. อุปกรณ์ดำน้ำแบบสกูบา:
  • โปรดแจ้งเราล่วงหน้าขณะที่ท่านจองตั๋ว
  • ถังดำน้ำจะต้องว่างเปล่า
  • สิ่งของทุกชิ้นต้องบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
 7. อุปกรณ์ลาครอส/ฮอกกี้: จะนับกระเป๋า 1 ใบและไม้สูงสุด 2 แท่งที่ห่อรวมกันเป็นสัมภาระเช็คอินหนึ่งชิ้น ไม้ฮอกกี้ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์หรือกระเป๋าอุปกรณ์กีฬาที่แข็งแรง
 8. อุปกรณ์ยิงธนู:
  • โปรดแจ้งเราล่วงหน้าขณะที่ท่านจองตั๋ว
  • ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถเช็คอินอุปกรณ์ยิงธนูได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น
  • สิ่งของทุกชิ้นต้องบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
 9. อุปกรณ์โบว์ลิ่ง:
  • สามารถประกอบด้วยลูกโบว์ลิ่ง 1 ลูก กระเป๋าโบว์ลิ่ง 1 ใบ และรองเท้าโบว์ลิ่ง 1 คู่
  • สิ่งของทุกชิ้นต้องบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
 10. ปืนและกระสุนสำหรับกีฬา:
  • โปรดแจ้งแผนกจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วันทำการ
  • จำเป็นต้องมีเอกสารที่จำเป็นและใบอนุญาต ซึ่งรวมไปถึงใบอนุญาตส่งออก/นำเข้าและสิทธิ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นและระดับชาติ
  • สำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น
  • กฎและข้อบังคับด้านปริมาณ:
   - ปืนไรเฟิล: กล่องปืนแต่ละกล่องสามารถบรรจุปืนไรเฟิลได้สูงสุด 2 กระบอก และกระสุน 5 กก. (11 ปอนด์) กระสุนจะต้องถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและกันแตกเท่านั้น ไม่อนุญาตกระสุนที่ไม่สมบูรณ์
   - ปืนพก: กล่องปืนแต่ละกล่องสามารถบรรจุปืนพกได้สูงสุด 5 กระบอก และกระสุน 5 กก. (11 ปอนด์) กระสุนจะต้องถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและกันแตกเท่านั้น ไม่อนุญาตกระสุนที่ไม่สมบูรณ์
Charge by Weight Method (วิธีคิดค่าบริการตามน้ำหนัก)

Charge by Weight Method (วิธีคิดค่าบริการตามน้ำหนัก)

 1. วิธีคิดค่าบริการตามน้ำหนักจะนำมาใช้สำหรับการเดินทางเข้าและออกจาก ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี ปาเลา ฮ่องกง จีน ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา พม่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
 2. อุปกรณ์จะนับเป็นสัมภาระเช็คอินของผู้เดินทางและเป็นสัมภาระที่ต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อขออนุญาตตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระขนขึ้นเครื่อง หากเกินจากที่ข้อกำหนดอนุญาต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมตามมาตรฐานสัมภาระมีน้ำหนักเกิน
 3. ไม่มีข้อจำกัดด้านขนาด อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการเช็คอินอุปกรณ์เกินขนาดต่อไปนี้ ท่านต้องแจ้งเราในตอนที่ท่านจองตั๋วและสอบถามเราเพื่อยืนยันก่อนว่าจะสามารถขนส่งได้หรือไม่
  • อุปกรณ์ตกปลา
  • อุปกรณ์กระดานโต้คลื่น/วินด์เซิร์ฟ และอุปกรณ์บอดี้บอร์ด
  • อุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด สกีน้ำ หรือเวคบอร์ด
  • จักรยาน
  • อุปกรณ์ยิงธนู
  • ปืนและกระสุนสำหรับกีฬา
ตัวอย่างการคิดค่าบริการตามน้ำหนักชิ้น: สมมุติสำหรับชั้นประหยัด (สัมภาระเช็คอินที่อนุญาต: 30 กก.) ผู้โดยสารบินจากไทเปไปยังโตเกียว ญี่ปุ่น (NRT) และเช็คอินสัมภาระสองชิ้น หนึ่งในนั้นคือจักรยาน (ผลรวมของความยาว/กว้าง/สูงคือ 220 ซม.) และน้ำหนักรวมของทั้งสองชิ้นคือ 40 กก. ผู้โดยสารจำเป็นต้องจ่ายเพียงค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินน้ำหนัก 10 กก. และไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินขนาด
Charge by Piece Method (วิธีคิดค่าบริการตามจำนวนชิ้น)

Charge by Piece Method (วิธีคิดค่าบริการตามจำนวนชิ้น)

 1. วิธีคิดค่าบริการตามจำนวนชิ้นจะนำมาใช้สำหรับการเดินทางเข้าและออกจากอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
 2. อุปกรณ์จะนับเป็นสัมภาระเช็คอินของผู้เดินทางและเป็นสัมภาระที่ต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อขออนุญาตตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระขนขึ้นเครื่อง หากเกินจากที่ข้อกำหนดอนุญาต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมตามมาตรฐานสัมภาระที่น้ำเกินหรือสัมภาระเกินจำนวน วิธีการคิดค่าธรรมเนียมมีดังต่อไปนี้:
  ค่าธรรมเนียม
  น้ำหนักที่จำกัดต่อชิ้นผลรวมของความยาว/กว้าง/สูง (X) ที่จำกัดค่าธรรมเนียม*
  ชั้นประหยัดชั้นประหยัดพรีเมียมชั้นธุรกิจ
  23 กก.28 กก.32 กก.X ≤ 158 ซม. (62 นิ้ว)ไม่มีค่าธรรมเนียม
  158 ซม. (62 นิ้ว) < X ≤ 203 ซม. (80 นิ้ว)1 เท่าของค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจำนวน
  X > 203 ซม. (80 นิ้ว)3 เท่าของค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจำนวน
  *หากมีอุปกรณ์เกินน้ำหนักหรือเกินจำนวนเพียงชิ้นเดียว จะคิดค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกิน/เกินจำนวนชิ้น

 3. ประเภทของอุปกรณ์กีฬาต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นจากผลรวมของดความยาว/กว้าง/สูงที่จำกัด

  อุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการยกเว้น: 
  • อุปกรณ์กอล์ฟ 
  • จักรยาน 
  • อุปกรณ์ตกปลา 
  • อุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด สกีน้ำ หรือเวคบอร์ด 
  • อุปกรณ์ดำน้ำแบบสกูบา 
  • อุปกรณ์ลาครอส/ฮอกกี้ 
  • อุปกรณ์ยิงธนู 
  • อุปกรณ์โบว์ลิ่ง 
  • ปืนและกระสุนสำหรับกีฬา 
ตัวอย่างการคิดค่าบริการตามจำนวนชิ้น: สมมุติผู้โดยสารชั้นประหยัด (สัมภาระเช็คอินที่อนุญาต: 2 ชิ้น 23 กก. บินจากไทเปไปยังฮาวาย สหรัฐอเมริกา (HNL) และเช็คอินสัมภาระสองชิ้น (20 กก. และ 23 กก.) และกระเป๋าที่ใส่เซิร์ฟบอร์ดหนึ่งใบ (ผลรวมของความยาว/กว้าง/สูงคือ 230 ซม. หนัก 15 กก.) ผู้โดยสารจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินจำนวนสำหรับสัมภาระหนึ่งชิ้น (115 ดอลลาร์สหรัฐ) รวมกับค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินขนาดเป็นราคา 345 ดอลลาร์ (3 เท่าของราคาสัมภาระเกินจำนวนชิ้น) รวมเป็นเงินสุทธิ 460 ดอลลาร์
บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >