3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

นโยบายความปลอดภัย

icon_shield

การส่งเสริมระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (SMS)

葡京影视นโยบายคุณภาพของ China Airlines คือ “ความปลอดภัยต้องมาก่อน บริการเหนือระดับ รักษาสิ่งแวดล้อม และนวัตยกรรมยอดเยี่ยม” ความปลอดภัยจึงเป็นหนึ่งในค่านิยมทางธุรกิจที่สำคัญของ China Airlines เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงกลยุทธ์และกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมการบินของเราเกิดขึ้นภายใต้การจัดสรรบุคลากรภายในองค์กรอย่างเหมาะสม มีเป้าหมายเพื่อไปถึงระดับสูงสุดของประสิทธิภาพความปลอดภัย และมอบบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล

葡京影视China Airline ได้นำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (SMS) มาใช้ตั้งแต่ปี 2007 เราทำให้ความเสี่ยงในการปฏิบัติการอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ผ่านการระบุถึงอันตรายและการบริหารจัดการความเสี่ยง พนักงานแต่ละคนจะมีความเข้าใจและมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการประจำวันในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง China Airlines มีวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และแต่ละหน่วยที่ปฏิบัติงานก็ได้กำหนดกลไกเพื่อช่วยให้แน่ใจในเรื่องความปลอดภัยของการปฏิบัติการ พนักงานของสายการบิน China Airlines ทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการรักษาการมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย และช่วยสร้างคุณค่าค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและสังคม และกลายเป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมในไต้หวัน