3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ความต้องการพิเศษอื่น ๆ

เด็กทารก

ทารก

 • คำนิยาม: ทารกหมายถึงผู้มีอายุน้อยกว่า 2 ปี (นับวันที่ขึ้นเครื่อง)
 • ทารกแรกเกิดที่มีอายุมากกว่า 14 วันที่มีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางด้วยสามารถเดินทางไปกับเที่ยวบินของบริษัทเราได้
 • ในกรณีที่ทารกเดินไปพร้อมผู้ใหญ่ และไม่ได้ใช้ที่นั่ง ทารกนั้นจะถูกคิดค่าโดยสารโดยใช้อัตราทารก
 • ในกรณีที่ผู้ใหญ่เดินทางพร้อมทารกสองคน จะต้องซื้อบัตรโดยสารราคาเด็กหนึ่งใบสำหรับการใช้ที่นั่ง ทารกจะต้องนั่งในเก้าอี้นิรภัย  กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “เก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็ก” เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด และวิธีการใช้งานเก้าอี้นิรภัย

เด็ก

เราใช้คำว่า “เด็ก” สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 2 ปีหรือมากกว่า แต่น้อยกว่าอายุ 12 ปี เด็กที่เดินทางกับเที่ยวบินของเราต้องซื้อตั๋วโดยสารราคาเด็ก เด็กต้องมีนักท่องเที่ยวผู้ใหญ่ร่วมเดินทางด้วย ตั๋วโดยสารสำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปจะคิดค่าโดยสารราคาผู้ใหญ่

 • นโยบายการใช้ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในยานพาหนะ
 1. ที่นั่งของนักท่องเที่ยวผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางด้วยจะต้องอยู่ติดกับระบบยึดเหนี่ยวเด็กในยานพาหนะ (CRS)
 2. CRS จะต้องยึดให้แน่นกับที่นั่งและเข็ดขัดนิรภัยตลอดทั้งเที่ยวบิน
 3. CRS จะต้องยึดหันหน้าไปทางด้านท้ายลำ หากนักท่องเที่ยวใช้ CRS ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 9 กก. (20 ปอนด์) และยึดหันไปทางด้านหน้าลำหากใช้ CRS ที่หนัก 9-18 กก. (20-40 ปอนด์)
 4. เด็กประจำที่นั่งที่มีน้ำหนักเกิน 18 กก. (40 ปอนด์) อาจไม่สามารถใช้ CRS ได้
 • เกณฑ์การอนุมัติให้ใช้ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในยานพาหนะของ China Airlines
 1. ปฏิบัติตาม U.S National Manufacturing Standard และต้องมีฉลากรับรองที่ระบุว่าสามารถใช้ได้ในยานพาหนะทางบกและทางอากาศ โปรดดูตัวอย่างภาพฉลากรับรอง
 2. CRS ที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศ/ภูมิภาคอื่นจะต้องมีฉลากที่ระบุว่าถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศ/ภูมิภาคนั้นหรือมีฉลากที่ระบุว่า CRS นั้นผลิตขึ้นตามมาตรฐานของ UN
 • ข้อกำหนดสำหรับการใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็ก 
 1. ใช้กับเด็กที่มีอายุ 2 - 4 ปี
 2. น้ำหนัก: 22 - 44 ปอนด์ (10 - 20 กก.)
 3. ความสูง: ต่ำกว่า 100 ซม. (40 นิ้ว)
 • รูปภาพฉลากรับรอง
 1. สามารถใช้ได้กับเครื่องบินรุ่น B747-400/B777-300ER/A330-300/A350-900/B737-800/ERJ190

 2. สามารถใช้ได้กับเครื่องบินทุกรุ่นยกเว้นรุ่น ERJ-190
    
 • ที่นั่งที่กำหนด: ที่นั่งที่ไม่มีเข็มขัดถุงลมนิรภัยที่:
  (ก) ไม่ใช่ที่นั่งหน้าต่างทางออกฉุกเฉินหรือ (ข) ไม่ใช่ที่นั่งข้างทางเดินระหว่างทางเดินสองข้าง
 1. ชั้นโดยสารเครื่องบินและที่นั่งสำหรับเครื่องบิน China Airlines มี
  เครื่องบินB777-300ERA350-900เครื่องบินอื่นๆ
  ชั้นธุรกิจทุกที่นั่งมีเข็มขัดถุงลมนิรภัยไม่มีไม่มี
  ชั้นประหยัดพรีเมียมทุกที่นั่งมีเข็มขัดถุงลมนิรภัยยกเว้นที่นั่ง 30A, C, D, E, F, G, H, Kทุกที่นั่งมีเข็มขัดถุงลมนิรภัยยกเว้นที่นั่ง 30D, E, G/31A, C, H, K
  ชั้นประหยัดไม่มีไม่มี

  ชั้นโดยสารเครื่องบินและที่นั่งสำหรับเครื่องบิน China Airlines ที่มีเข็มขัดถุงลมนิรภัย
 2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเลือกที่นั่งระบบยึดเหนี่ยวเด็กในยานพาหนะของเรา โปรดติดต่อแผนกการจองที่นั่งของเรา

icon_uncompanied_minors

ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง

สายการบิน China Airlines มีบริการสำหรับผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางเพื่อให้คุณมีความสบายใจเมื่อบุตรหลานของคุณต้องเดินทางคนเดียว  บริการนี้มีให้สำหรับผู้โดยสารเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 ปีถึง 12 ปี และเดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่มีอายุมากกว่า 18 ปี

 • ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายจะต้องเซ็นเอกสารการยินยอมและการอนุญาตให้นำส่งผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง เพื่อที่จะใช้บริการสำหรับผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางนี้
 • ค่าบริการสำหรับสำหรับผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางจะแตกต่างกันออกไปตามอายุของผู้เดินทาง และผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางจะต้องจ่ายค่าโดยสารในอัตราผู้ใหญ่เสมอ ต้องทำการจองบริการผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
 • โปรดทราบ: 
  1. ผู้เยาว์ไม่สามารถเดินทางในชั้นธุรกิจได้  กรุณาติดต่อสำนักงานการจองบัตรโดยสารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง
  2. มีค่าโดยสาร FIT สำหรับผู้ใหญ่ใน RBD W/U/Y/B/M สำหรับตั๋วโดยสาร UM ตั๋วโดยสารประเภท ตั๋วรางวัล/AD/ID นั้นแยกจากใบสมัครการเดินทาง UM

ค่าโดยสารสำหรับผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง
icon_Accompanied_Minor

ผู้เยาว์ที่มีผู้ร่วมเดินทาง

 • บัตรโดยสารสำหรับผู้เยาว์ (อายุ ตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี) ที่ได้ทำการสำรองที่นั่งเอาไว้แล้ว แต่อยู่ชั้นโดยสารที่ต่างกับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ (อายุ 18 ขึ้นไป) ซึ่งเดินทางร่วมกัน อาจได้รับการยอมรับให้เป็นผู้เยาว์ที่มีผู้ร่วมเดินทาง
 • มีผลบังคับใช้: สำหรับบัตรโดยสารที่ทำการออกตั๋๋วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

Teenage Passengers

การให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารเด็กวัยรุ่น

ผู้โดยสารเด็กวัยรุ่นที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางด้วยที่มีอายุเกิน 12 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีสามารถขอความช่วยเหลือต่าง ๆ และชำระเงินสำหรับบริการนั้นได้ จากนั้นสายการบิน China Airlines จะช่วยเหลือผู้โดยสารท่านนั้นในการทำตามขั้นตอนที่สนามบิน

เที่ยวบินที่ใช้บริการนี้ได้
1.    เที่ยวบินระหว่างประเทศแบบปกติของสายการบิน China Airlines/Mandarin Airlines  ไม่สามารถใช้บริการนี้กับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
2.    กฎระเบียบของแต่ละสายการบินมีความแตกต่างกัน ในกรณีที่ผู้โดยสารจะถูกส่งต่อไปยังเที่ยวบินอื่น การบริการของเราจะสิ้นสุดลงเมื่อเราได้พาผู้โดยสารไปส่งที่เคาน์เตอร์สำหรับต่อไปยังเที่ยวบินอื่นแล้ว
3.    โปรดทราบว่ากฎการบินเสริมสำหรับผู้เยาว์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระเบียบปฏิบัติของแต่ละประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โปรดติดต่อเราก่อนซื้อตั๋วโดยสารของท่าน

ประเภทบัตรโดยสารที่ใช้บริการนี้ได้
บัตรโดยสารทั้งหมดที่สามารถจองได้
การสมัคร1.    หลังจากที่ทำการยืนยันการจองบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารควรยื่นใบสมัครการใช้บริการภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
2.    ผู้โดยสารเด็กวัยรุ่นที่ทำการซื้อบัตรโดยสารทางอินเทอร์เน็ตควรยื่นใบสมัครการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง และปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานบริการในการชำระเงิน

การชำระเงิน และยอดค่าใช้จ่าย
1.    $75 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งเที่ยวบินแบบขาเดียว (รวมถึงการเปลี่ยนเครื่องไปยังเครื่องของสายการบิน China Airlines ที่จุดพักการเดินทางโดยไม่ได้เข้าสู่ประเทศที่ทำการเปลี่ยนเครื่อง) 
2.    ผู้โดยสารต้องทำการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสารของสายการบิน China Airlines ก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและการคืนเงิน
1.    ผู้โดยสารจะต้องยื่นใบคำขอยกเลิกก่อนออกเดินทาง และจะมีการหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 20% จากจำนวนเงินที่จะคืนให้
2.    สำหรับการยกเลิกหลังออกเดินทางไปแล้ว จะไม่มีการคืนเงินให้

หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด

หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด

 • เพื่อความปลอดภัยในการบินและสุขภาพของผู้โดยสาร ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องแจ้งข้อมูลให้พนักงานสำรองที่นั่งของเราให้ทราบ เกี่ยวกับ วันกำหนดคลอด ท้องเดี่ยวหรือแฝด และเราขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ทุกท่านพกบันทึกการแพทย์ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของท่านไว้ พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในขณะที่ท่านเดินทาง
 • ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ที่ฝ่าฝืนกฎหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จอาจจะทำให้เกิดความขัดข้องและเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับสายการบินและกับผู้โดยสารท่านอื่นๆ China Airlines ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย (เช่น การเปลี่ยนทิศทางเที่ยวบิน การล่าช้า การเรียกร้องค่าเสียหาย ฯลฯ) ผ่านการดำเนินการทางกฏหมาย
 • ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ ต้องติดต่อแผนกสำรองที่นั่งของ China Airlines เพื่อรับใบอนุญาตทางการแพทย์และยืนยันการจองโดยการยื่นเอกสารที่จำเป็นก่อนเริ่มการเดินทางอย่างน้อย 2 วันทำการ (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดทั่วไป): แบบฟอร์ม Medical Clearance ใบรับรองแพทย์ (ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันกำหนดคลอด การตั้งครรภ์เดี่ยว หรือการตั้งครรภ์แฝด)
 • แบบฟอร์ม Medical Clearance และใบรับรองแพทย์ ต้องมีการรับรองโดยสูตินรีแพทย์และต้องออกภายใน 10 วันก่อนวันออกเดินทาง เช่น หากออกเดินทางในวันที่ 29 มี.ค. "แบบฟอร์ม Medical Clearance" และ "ใบรับรองแพทย์" จะต้องออกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. เป็นต้นไป
 • สำหรับเที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินต่อเนื่องที่อยู่ภายในสองสัปดาห์ของวันออกเดินทาง โดยสามารถได้รับการอนุมัติการบินด้วยแบบฟอร์มแรกพร้อมกับแบบฟอร์มเที่ยวบินออกเดินทาง หากเที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินต่อเนื่องมีระยะเวลาเกิน 2 สัปดาห์ ผู้โดยสารต้องยื่นเอกสารทางการแพทย์ที่อัพเดทแล้วสำหรับการอนุมัติ
 • เรายินดีต้อนรับผู้โดยสารที่ได้กรอกแบบฟอร์มและได้รับแบบฟอร์มอนุญาตจากสำนักการแพทย์ และต้องตั้งครรภ์แฝดแบบปกติที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 31 สัปดาห์ + 6 วัน
 • เรายินดีต้อนรับผู้โดยสารที่ได้กรอกแบบฟอร์มและได้รับแบบฟอร์มอนุญาตจากสำนักการแพทย์ และต้องตั้งครรภ์เดี่ยวแบบปกติที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 35 สัปดาห์ + 6 วัน
 • เพื่อความปลอดภัยบนเที่ยวบินและสุขภาพของผู้โดยสาร เราจะไม่รับผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์เกิน 36 สัปดาห์ของครรภ์เดี่ยว หรือที่ตั้งครรภ์เกิน 32 สัปดาห์ของครรภ์แฝด
 • การออกเดินทางหลังการคลอด: CAL จะไม่รับผู้โดยสารในกรณีที่ทราบว่าผู้โดยสารท่านนั้นเพิ่งผ่านการคลอดไปไม่ถึง 14 วัน เนื่องจากความกังวลทางด้านสุขภาพ

เปลหาม

 • เพื่อดูแลผู้โดยสารที่ต้องอยู่ในท่านอนตลอดช่วงเวลาที่อยู่บนเที่ยวบิน สายการบิน China Airlines อาจให้บริการเปลหามบนเครื่องโดยคิดค่าบริการเพิ่ม (ไม่มีให้บริการบนเครื่องบินประเภท ERJ)
 • ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยเปลหามบนเครื่องต้องได้รับการอนุมัติจากแผนกการแพทย์ของเราก่อนการเดินทาง โดยจะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ผู้ดูแลและออกภายใน 10 วันก่อนเดินทาง; จำเป็นต้องใช้ข้อมูลสรุปทางการแพทย์และประวัติการรักษาเพิ่มเติมหากผู้โดยสารได้เข้ารับการผ่าตัดหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 2 สัปดาห์ล่าสุด เช่น หากออกเดินทางในวันที่ 29 มี.ค. "แบบฟอร์ม Medical Clearance" และ "ใบรับรองแพทย์" จะต้องออกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. เป็นต้นไป (นับรวมวันเดินทาง)
 • ผู้โดยสารที่ใช้เปลหามจะต้องมีผู้ดูแลเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงอย่างน้อยหนึ่งท่าน (เป็นแพทย์ร่วมเดินทาง หาก China Airlines ระบุว่าจำเป็น) เพื่อคอยให้การดูแลในระหว่างการเดินทาง ผู้ดูแลจะต้องนั่งติดกับผู้โดยสารที่ใช้เปลหาม
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบของไต้หวันเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อ เราจะยื่นเอกสารทางการแพทย์ทั้งหมดของผู้โดยสารขาเข้าที่ใช้เปลหาม พร้อมกับแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองพิเศษให้กับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของไต้หวัน (CDC)
หมายเหตุ:
 1. ผู้โดยสารที่ใช้เปลหามจะสามารถใช้บริการได้ห้องโดยสารชั้นประหยัดเท่านั้น
 2. ผู้โดยสารที่ต้องการเปลหามบนเครื่องจะต้องยื่นเรื่องขอใช้งานโดยติดต่อสำนักงานสาขาของ China Airlines ในประเทศนั้นๆ หรือแผนกสำรองที่นั่งสาขาไต้หวันก่อนอย่างน้อย 2 วันก่อนออกเดินทาง (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดทั่วไป)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา

ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ (เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และอื่นๆ) ขึ้นเครื่องอันเนื่องมาจากเงื่อนไขทางสุขภาพจะต้องติดต่อสำนักงานแผนกสำรองที่นั่งของเราอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางเพื่ออธิบายถึงอาการของผู้โดยสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งเหตุล่วงหน้าให้เสร็จเรียบร้อย ข้อควรระวังของการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ขึ้นไปบนเครื่องมีดังต่อไปนี้ (ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องบินประเภท ERJ และเที่ยวบินร่วมที่ไม่ได้ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines):

 • กรุณาแจ้งให้สายการบิน China Airlines ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ใด ๆ ที่ท่านจะนำขึ้นเครื่อง กรุณาทำตามคำแนะนำของพนักงานเพื่อดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นให้เสร็จเรียบร้อย 
 • กรอกแบบฟอร์ม Medical Clearance ซึ่งรับรองโดยแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพและออกภายในช่วงเวลา 10 วัน ก่อนวันออกเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องมีบุคคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่มีความสามารถใช้งานและติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำขึ้นเครื่องไปด้วย ตัวอย่างเช่น หากออกเดินทางในวันที่ 29 มี.ค."แบบฟอร์ม Medical Clearance" จะต้องออกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. เป็นต้นไป
 • ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องตรงกับยี่ห้อและรุ่นที่อยู่ในตารางอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้บนเที่ยวบินของ China Airlines (ที่ได้รับการรับรองโดย RTCA-Requirement and Technical Concepts for Aviation)
 • ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์การชาร์จขึ้นเครื่อง แบตเตอรี่สำรองจะต้องนำขึ้นเครื่องภายใต้ข้อบังคับของ China Airline นอกจากนั้น อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องผ่านข้อกำหนดของการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ของผู้โดยสารที่ใช้เปลหามจะต้องติดอยู่ข้างใต้เปลหามที่ด้านล่างที่นั่ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ของผู้โดยสารที่ไม่ใช้เปลหามจะต้องติดอยู่ที่ด้านล่างของที่นั่งด้านหน้า อุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องมีเข็มขัดนิรภัย เป็นส่วนเพิ่มรัดไว้ด้วย
 • เฉพาะเครื่องทำความชื้นที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้  เครื่องทำความชื้นส่วนตัวไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง
 • ในวันเดินทาง กรุณาทำขั้นตอนการเช็คอินให้เสร็จให้เรียบร้อย และไปที่ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก เพื่อที่เจ้าหน้าสนามบินจะได้มีเวลาพอที่จะทำการจัดเตรียมให้คุณ 
 • หากมีกฎข้อบังคับใด ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ประเทศปลายทาง ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนั้นด้วย

บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > ความช่วยเหลือพิเศษ > ความต้องการพิเศษอื่น ๆ