3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก SkyTeam

สมาชิก SkyTeam

葡京影视ระดับขั้นของสมาชิก SkyTeam ประกอบไปด้วยระดับ Elite และ Elite Plus หากหากท่านเป็นสมาชิก DFP ระดับ Gold ท่านสามารถรับสิทธิพิเศษของสมาชิก SkyTeam Elite ได้; หากหากท่านเป็นสมาชิก DFP ระดับ Gold หรือ Paragon ท่านสามารถรับสิทธิพิเศษของสมาชิก SkyTeam Elite Plus ได้ สมาชิก DFP สามารถรับสิทธิพิเศษของสมาชิก SkyTeam ในการใช้งานเที่ยวบินระหว่างประเทศของ SkyTeam ได้


สมาชิก DFP
Gold

Emerald

Paragon
สมาชิก SkyTeamEliteElite Plus
การเลือกที่นั่งล่วงหน้า (ข้อสังเกต 1)
สิทธิพิเศษในการจองการเข้าชื่อรอ
สิทธิพิเศษในการเข้าชื่อรอที่สนามบิน
สิทธิพิเศษในการเช็คอิน
สิทธิพิเศษการดูแลสัมภาระ-
การรับประกันที่นั่งในกรณีที่บัตรโดยสารราคาเต็มจำนวน (ข้อสังเกต 2)-
น้ำหนักสัมภาระส่วนเพิ่มพิเศษ (ข้อสังเกต 3)
การใช้บริการเลานจ์วีไอพีในสนามบิน (ข้อสังเกต 4)-

สำหรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ ของสมาชิก SkyTeam โปรดคลิกที่นี่

ข้อสังเกต

(ข้อจำกัดอาจแตกต่างไปตามผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน โปรดติดต่อสายการบินสมาชิก SkyTeam สำหรับข้อมูลล่าสุด )

 1. ใช้ได้กับเที่ยวบินต่างประเทศระยะไกลที่มีเวลาการบินตั้ง 6 ชั่วโมงขึ้นไป (ผู้โดยสารอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการการเลือกที่นั่งโดยขึ้นอยู่กับกฎของสายการบิน)
 2. ใช้ได้กับเที่ยวบินต่างประเทศระยะไกลที่มีเวลาการบินตั้ง 6 ชั่วโมงขึ้นไป สงวนสิทธิ์ 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางสำหรับชั้นการจองตั๋วโดยสารประเภท Y
 3. น้ำหนักสัมภาระเพิ่มพิเศษสำหรับสมาชิก SkyTeam Elite และ Elite Plus:
  (1) การใช้เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines จะได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้ :
  • หลักการคิดเป็นน้ำหนัก: สมาชิก Elite + 10 กก., สมาชิก Elite Plus + 20 กก. 
  • หลักการคิดเป็นชิ้น: สมาชิก Elite / สมาชิก Elite Plus + 1 ชิ้น 
  (2) การใช้เที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร SkyTeam:
       ข้อจำกัดอาจใช้กับสายการบินบางสายหรือรายละเอียดการเดินทางบางแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อสายการบินที่ดำเนินการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
 4. สมาชิก Elite Plus สามารถเข้าใช้งานเลานจ์วีไอพีที่สนามบินของ SkyTeam ได้เมื่อมีการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินพันธมิตร SkyTeam สายการบินใดก็ได้สำหรับการเดินทางออกจาก หรือสำหรับการเปลี่ยนเครื่องภายใน 24 ชั่วโมงไม่ว่าจะอยู่ในชั้นโดยสารใดก็ตาม สมาชิกสามารถเชิญผู้ติดตามเข้าไปในเลานจ์วีไอพีได้หนึ่งท่าน (ผู้ติดตามจะต้องเดินทางโดยเที่ยวบินของ SkyTeam ด้วย)
บ้าน > สมาชิก > ความเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ >