3 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Quy định về hành lý

Hạn mức hành lý miễn phí cho mỗi hạng phổ thông và Các quy định liên quan đến hành lý
Cho các chuyến bay đến và đi từ các địa điểm bên ngoài Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada:
Tính từ ngày 15 tháng 7 năm 2016, hạn mức hành lý miễn phí cho các chuyến bay chỉ do China Airlines/Mandarin Airlines điều hành đã được điều chỉnh thành các giá trị trong bảng dưới đây.
  • Chính sách Hạn mức hành lý miễn phí mới áp dụng cho tất cả các vé đối với các chuyến bay chỉ do China Airlines/Mandarin Airlines điều hành, hoặc khi phân khu dài nhất trong toàn bộ lộ trình là chuyến bay chỉ do China Airlines/Mandarin Airlines điều hành.
  • Khi thực hiện chuyến bay chung mã giữa China Airlines/Mandarin Airlines và các hãng hàng không khác mà không phải do China Airlines/Mandarin Airlines điều hành, hạn mức hành lý miễn phí có thể khác nhau tùy theo từng hãng hàng không. Hạn mức mới này không được áp dụng cho sản phẩm Lets GO. Đối với giá vé đặc biệt (như Nhân viên của hãng/Học sinh/Sinh viên/Thủy thủ, v.v.) hoặc các vé khác có hạn mức hành lý bổ sung, hạn mức hành lý ban đầu ghi trên vé được áp dụng.
  • Đối với vé được xuất trước ngày 14 tháng 7, trong đó hành trình bắt đầu bằng chuyến bay chung mã hoặc vé do hãng hàng không phát hành, hạn mức hành lý ban đầu ghi trên vé được áp dụng.
  • Đối với các yêu cầu bồi thường liên quan đến sự cố bất thường về hành lý, hạn mức hành lý ban đầu ghi trên vé được áp dụng.
Hạng Tiết Kiệm

Hạng Tiết Kiệm

葡京影视Quy định về hành lý xách tay và ký gửi cho khách hàng hạng tiết kiệm

Hành lý xách tayHành lý ký gửi
(Cho các chuyến bay bên ngoài Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada)


Chiều cao tối đa: 9 inch (23 cm)
Chiều rộng tối đa: 14 inch (36 cm)
Chiều dài tối đa: 22 inch (56 cm)
Trọng lượng: 7 kg
Số lượng: 1 kiện
30 kg
Số lượng hành lý ký gửi không bị hạn chế, nhưng trọng lượng của hành lý ký gửi phải tuân thủ quy định.
Hành lý ký gửi
(Cho các chuyến bay đi từ và đến Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada)
Tổng ba kích thước của mỗi hành lý không được phép vượt quá 62 inch (158 cm).
Tổng ba kích thước của hai hành lý không được phép vượt quá 107 inch (273 cm)
Trọng lượng của mỗi hành lý không được phép vượt quá 50 lbs (23 kg). 
Số lượng: 2 kiện
Hạng Tiết Kiệm Đặc Biệt

Hạng Tiết Kiệm Đặc Biệt

Quy định về hành lý xách tay và ký gửi cho hạng tiết kiệm đặc biệt

Hành lý xách tayHành lý ký gửi
(Cho các chuyến bay bên ngoài Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada)


Chiều cao tối đa: 9 inch (23 cm)
Chiều rộng tối đa: 14 inch (36 cm)
Chiều dài tối đa: 22 inch (56 cm)
Trọng lượng: 7 kg
Số lượng: 1 kiện
35 kg
Số lượng hành lý ký gửi không bị hạn chế, nhưng trọng lượng của hành lý ký gửi phải tuân thủ quy định.
Hành lý ký gửi
(Cho các chuyến bay đi từ và đến Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada)
Tổng ba kích thước của mỗi hành lý không được phép vượt quá 62 inch (158 cm).
Tổng ba kích thước của hai hành lý không được phép vượt quá 107 inches (273 cm).
Trọng lượng của mỗi hành lý không được phép vượt quá 61 lbs (28 kg).
Số lượng: 2 kiện
Hạng Thương Gia

Hạng Thương Gia

葡京影视Quy định về hành lý xách tay và ký gửi cho hạng thương gia

Hành lý xách tayHành lý ký gửi
(Cho các chuyến bay bên ngoài Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada)


Chiều cao tối đa: 9 inch (23 cm)
Chiều rộng tối đa: 14 inch (36 cm)
Chiều dài tối đa: 22 inch (56 cm)
Trọng lượng: 7 kg
Số lượng: 2 kiện
※ Nếu hành khách mang theo túi đựng quần áo, độ dày của túi đựng quần áo tối đa cho phép là 20 cm sau khi gập.
40 kg
Số lượng hành lý ký gửi không bị hạn chế, nhưng trọng lượng của hành lý ký gửi phải tuân thủ quy định.
Hành lý ký gửi
(Cho các chuyến bay đi từ và đến Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada)
Tổng ba kích thước của mỗi hành lý không được phép vượt quá 62 inch (158 cm).
Trọng lượng của mỗi hành lý không được phép vượt quá 70 lbs (32 kg).
Số lượng: 2 kiện
Home > Chuyến bay > Chuẩn bị cho chuyến bay > Hành lý >