3 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Chính sách an toàn

icon_shield

Thúc đẩy Hệ thống quản lý an toàn (SMS)

Chính sách chất lượng của China Airlines là “An toàn là trên hết, Dịch vụ là ưu thế, Bảo vệ hệ sinh thái là bắt buộc và Cải tiến là hàng đầu”; trong đó, an toàn chính là giá trị kinh doanh cốt lõi của China Airlines. Chúng tôi cam kết phát triển, cải thiện không ngừng các chiến lược và quy trình để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động hàng không của chúng tôi được vận hành với sự phân bổ cân bằng các tài nguyên của tổ chức, hướng đến mục tiêu đạt được hiệu suất an toàn cấp cao nhất đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế trong khi cung cấp các dịch vụ.

China Airline đã cho ra mắt Hệ thống quản lý an toàn (SMS) từ năm 2007. Chúng tôi duy trì rủi ro vận hành ở mức có thể chấp nhận thông qua công tác quản trị rủi ro và xác định nguy hiểm liên tục. Mỗi nhân viên phải hiểu và chịu trách nhiệm về an toàn, triển khai trách nhiệm vào vận hành thường ngày ở chế độ quản trị rủi ro. China Airlines xây dựng văn hóa lấy an toàn làm trọng tâm tốt và mỗi đơn vị vận hành có các cơ chế cần thiết để đảm bảo an toàn vận hành. Tất cả nhân viên China Airlines phải cùng nỗ lực để duy trì trọng tâm hướng đến an toàn của China Airlines và tạo giá trị tối đa cho các cổ đông và xã hội, đồng thời trở thành hãng hàng không được yêu thích tại Đài Loan.